Fine Art Burapha University

“นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหินในหัวข้อ สวนสัตว์ยุคใหม่… เพราะชีวิตต้องมีมิติ กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี”

บรรยากาศการพานิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3
เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ… บนก้อนหิน
ในหัวข้อ “สวนสัตว์ยุคใหม่… เพราะชีวิตต้องมีมิติ”
กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี…