Fine Art Burapha University

“ชื่อผลงาน : เรื่องราวความรักของเด็กชาย :​ The boys story of love”

ชื่อผลงาน : เรื่องราวความรักของเด็กชาย :​  The boys story of love

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายบุญต้อม  สันประภา

สาขาวิชา : จิตรกรรม

เทคนิค: –

แนวความคิด

เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวของจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพ  โดยเป็นการแสดงออกผ่านทางการละเล่นพื้นบ้านที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นการรับบทบาทการเล่นที่ตรงข้ามกับเพศสภาพ  เมื่อวันเวลาผ่านไปจึงเกิดเป็นความรู้สึกที่สะสมอยู่ภายในของจิตใจและค่อยๆเผยสู่ภายนอกในสักวันหนึ่ง

กลับรายการข่าวประชาสัมพันธ์