Fine Art Burapha University

“กิจกรรมดีๆที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้นิสิตได้ความรู้ แรงบันดาลใจ และ ได้พบกับไอดอลศิลปินสร้างสรรค์ภาพประกอบ เช่น พี่เป๋ง พี่หลุยส์ เดอะดวง บิ๊งโกะ ศิลปินที่มาให้แรงบันดาลใจกับน้องๆ”

กิจกรรมดีๆที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ ซากุระ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้นิสิตได้ความรู้ แรงบันดาลใจ และ ได้พบกับไอดอลศิลปินสร้างสรรค์ภาพประกอบ เช่น พี่เป๋ง พี่หลุยส์ เดอะดวง บิ๊งโกะ ศิลปินที่มาให้แรงบันดาลใจกับน้องๆ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562